Noteikumi par jūsu personas datu apstrādi

1. Vispārīga informācija

1.1. SIA „NEW BLACK”, reģistrācijas numurs 40103994002, Miera iela 57a, Rīga, LV-1013, (turpmāk tekstā - “kompānija”, “mēs”, “mūsu”) apstrādā jūsu personas datus (telefona numuru un e-pasta adresi), kura tiek apkopota vietnē newblack.lv.

1.2. Mēs apliecinām, ka jūsu personas dati netiks izmantoti citos nolūkos, izņemot tos, kas aprakstīti šajos noteikumos.

1.3. Nododot personas datus apstrādei, jūs apliecināt ka darat to brīvprātīgi.

1.4. Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu Personas datu apstrādei. Tas neietekmēs apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.

1.5. Par jūsu personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām atbild SIA “NEW BLACK”.

1.6. Mēs izmantosim jūsu personas datus tikai šādiem nolūkiem:

a) Nosūtītu jums uz e-pastu informāciju par darba piedāvājumiem.

b)Sazinātos ar jums telefoniski vai sūtītu uz telefonu informāciju par aktuālajām vakancēm.

c) Ja jūs izlemsiet turpināt sarunas par darba attiecībām ar SIA "NEW BLACK", tad e-pasta adrese un telefona numurs tiks izmantots, lai sazinātos ar jums.

d) Personas dati var tikt izmantoti, lai analizētu mūsu iepriekšējo darba pieredzi. 

2. Personas datu apstrādes juridiskais pamats

2.1. Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz:

  • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu (Jūsu piekrišanu); un
  • VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu (mūsu likumīgajām interesēm).

2.2. Mūsu likumīgās intereses ir jaunu darbinieku atlase.

3. Personas datu saņēmēji

3.1. Jūsu personas dati apstrādājot tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums: sakaru pakalpojumus, informācijas tehnoloģiju pakalpojumus, e-pastu piegādes pakalpojumus, juridiskās konsultācijas u.tml. pakalpojumus. Apliecinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji apstrādās datus tikai, apkalpojot mūs, lai nodrošinātu sazināšanos ar jums par uzņēmuma vakancēm, kā arī sastādītu juridiskos dokumentus, kas var būt nepieciešami darba piedāvājuma pieņemšanas vai līguma sastādīšanas procesā.

3.2. Iegādājoties preces veikalā (https://www.newblack.lv/store), jūsu dati tiks nodoti pakalpojumu sniedzējiem, kuri sniedz pakalpojumus mums:
3.1.1. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv, tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS.

3.1.2. Pasūtījumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma printful.com, tāpēc mūsu uzņēmums pasūtījumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Printful Inc.

4. Personas datu saglabāšana

4.1. Jūsu personas dati tiks uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams augstāk minētajiem mērķiem, kas saistīti ar darbinieku atlases procesu. Personas dati var tikt uzglabāti līdz šādas darbības beigām, ieskaitot iespējamos pārsūdzības termiņus, bet pēc tam tie tiks dzēsti un ilgāk netiks  uzglabāti. Ja Latvijas Republikas normatīvajos aktos būs noteikta kādu datu obligāta uzglabāšana, tiks ievēroti attiecīgie noteikumi.

5. Pieprasījumi, jautājumi un sūdzības

5.1. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par jūsu personas datu pieejamību, kā arī labojumus un dzēšanu vai noteikt datu apstrādes ierobežojumus un izteikt iebildumus. To var izdarīt, rakstot uz e-pasta adresi vai zvanot pa tālruni +371 26545662.

5.2. Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā par sniegto personas datu apstrādes procesu.